Fiatalokat érintő munkanélküliség

 

A fiatalok munkanélkülisége az egyik legsúlyosabb társadalmi probléma, ugyanis:

-         a szabad álláshelyek 80%-a a rejtett munka-erőpiacon található, azaz a fiatal munkát kereső pályakezdők számára hirdetés útján nem elérhető,

-         az álláshoz jutás jelentős része informális kapcsolatokon keresztül történik, ismerősök, barátok, rokonok által,

-         a munkaadók az új kollégák betanítási időszakát a minimálisra igyekeznek csökkenteni, ezért inkább vesznek fel volt kollégákat, konkurens cégnél dolgozókat,

-         a felvételi interjúk során az első benyomáson, szakmai megfelelésen túl , a kulcs- vagy más néven szakmafeletti képességeket, kompetenciákat veszik figyelembe a munkáltatók. Ilyenek például a másokkal való kapcsolatépítés képessége, a csoportban való együttműködés készsége, konfliktuskezelés és megoldás.

A nappali oktatásból kilépő, munkatapasztalattal, és kapcsolatokkal nem rendelkező, elhelyezkedni nem tudó fiatalok nem ritkán szembesülni kényszerülnek azzal, hogy feleslegesen tanultak, illetve nincs rájuk szükség. Ez a tény – különösen, ha munkanélküliségük időtartalma hosszú és ha nem vesznek részt semmilyen fenntartó programban – egész életútjukat is befolyásolhatja. Rögzülhet ez az állapot, és munkanélküli életre rendeződnek be, mely életformát későbbiekben nehéz integrálni az elsődleges munka-erőpiacon elvárt munkamorálhoz.

Ezért a fiataloknak fontos az aktivitásukat megőrizni, tartani azt az életritmust, amely megegyezik a munkát végzőkkel: időben felkelni, pontosan megjeleni, ruházkodási stílust megőrizni.

Az önkéntes tevékenység, mely az ÖTLET program alapja, segít a fenti akadályok leküzdésében és távlatot adhat a fiatalok nyílt munkaerő-piaci nehézségeinek megelőzésében.