Önkéntessség a bevonás eszközeként

2013 nyarán 8 európai ország önkéntes központját és önkénteseket foglalkoztató szervezeteit tömörítő együttműködés elkedtem megvalóstani a „VTI Projekt- Volunteering as a Tool for Inclusion“ (Önkéntessség a bevonás eszközeként) című programot. A projekt általános célja, hogy növelje a hátrányos helyzetű és marginalizált, periférikus csoportbeliek társadalmi befogadását az önkéntességen keresztül a partnerországokban, illetve megosztani a már meglévő tapasztalatokat / gyakorlatokat / eszközöket e téren.

  

Partnerek:

A projekt céljai:

 • Tapasztalatok cseréje a tagországok között: hogyan vonjunk be hátrányos helyzetű embereket az önkéntességbe.
 • A különböző érzékeny társadalmi csoportokkal való együttműködés keretenek kialakítása:
  • fogyatékkal élők
  • munkanélküliek
  • idősek
  • szociálisan hátrányos helyzetűek
  • más csoportok, mint például a migránsok, a kisebbségek, stb.
 • Az önkéntes koordinátorok felkészítéséhez egyfajta útmutató kidolgozása, mely segíti a koordinátort ezen csoportok bevonásában, az önkéntesekkel való együttműködésben.
 • Jó gyakorlatok összegzése, mely további önkéntes központok és nökénteseket foglalkoztató szervezetek ösztönzésére szolgál.

 

Időkeret: 2013 augusztus – 2015 július

A projekt megvalósítása során nemzetközi találkozókra kerül sor valamennyi partnerországban.

 

"Ez a projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre. A kiadvány csupán a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bármilyen felhasználásáért."

 

Projekt eredmény:

Ajánlások befogadó önkéntes programok szervezéséhez:

A kiadvány hasznos gyakorlati tanácsokat tartalmaz Önkénteseket foglalkoztató szervezetek számára arra vonatkozóan, hogyan dolgozzanak a speciális csoportok önkénteseivel és hogyan segítsék e szervezteket abban, hogy felkészüljenek a sebezhető önkéntesek fogadására.

 

Angol nyelvű záródokumentum: http://dobrovolnickecentra.sk/subory/Recommendations_final.pdf