A 2007-2008-ban megvalósuló Befogadó Intézmények c. HEFOP programunk célja az önkéntesség szociális intézményekbe történő integrálásán keresztül az intézmények által ellátottak foglalkoztatási esélyeinek növelése volt. A 13 hónapot felölelő program 2 egymástól jól elkülöníthető részre bontható: az első 5 hónapban megvalósult egy önkéntes menedzsment és munkaerő-piaci képzés sorozat, mely felkészítette a szociális szakembereket az önkéntes programok szociális intézményekbe történő integrálására.A projekt második felében egy modell programot alakítottunk ki az önkéntesek szociális intézményekbe történő integrálására.

 

Ennek nyomán a XII.kerületi Családsegítőben (CSSK) olyan közösen kidolgozott, helyi igényekre válaszoló önkéntes programok jöttek létre, melyek működtetése során intenzív szakmai konzultációt biztosítottunk az intézmény dolgozóinak.

 

A programmal pozitív mintát kívántunk adni azon itézményeknek, akik ezt megelőzően nem működtettek önkéntes programokat, így a tapasztalatok alapján telepítési csomagot is kidolgoztunk. A dokumentum az oldal alján található linkről letölthető.

 

- - - - - - -

 

2014-ben a XII. kerület Gondozási Központ, Önkéntes Programjának kialakítását segítettük. A program keretében konzultációt biztosítottunk a Központ vezetői számára, illetve két ütemben képzésben részesítettük a Központ munkatársait, majd a programra jelentkező önkénteseket. Az együttműködés eredményeképpen létre jött, a Szépkorúakért a Hegyvidéken program, és a Gondozási Központ mára számos önkéntes munkatárssal kiegészülve látja el feladatait.

 

 

- - - - - - -

 

2015-ben a Fővárosi TEGYESZ számára nyújtottunk felkészülési lehetőséget és segítettük az intézményi önkéntes programjuk kialakítását. A konzulátció mellett itt is a munkatársak és az önkéntesek képzése volt az ÖKA feladata.

 

- - - - - - 

2017-2017 között szakmai tanácsadó partnerként vett részt az Önkéntes Központ Alapítvány, Budapest XI. került Újbuda Önkormányzatának Egészséges és Aktív Időskor” című projektjében, melynek keretében időskorúak otthoni segítésére dolgoztak ki eljárásrendet.