A 2007-2008-ban megvalósuló Befogadó Intézmények c. HEFOP programunk célja az önkéntesség szociális intézményekbe történő integrálásán keresztül az intézmények által ellátottak foglalkoztatási esélyeinek növelése volt. A 13 hónapot felölelő program 2 egymástól jól elkülöníthető részre bontható: az első 5 hónapban megvalósult egy önkéntes menedzsment és munkaerő-piaci képzés sorozat, mely felkészítette a szociális szakembereket az önkéntes programok szociális intézményekbe történő integrálására.A projekt második felében egy modell programot alakítottunk ki az önkéntesek szociális intézményekbe történő integrálására.

 

Ennek nyomán a XII.kerületi Családsegítőben (CSSK) olyan közösen kidolgozott, helyi igényekre válaszoló önkéntes programok jöttek létre, melyek működtetése során intenzív szakmai konzultációt biztosítottunk az intézmény dolgozóinak.

 

A programmal pozitív mintát kívántunk adni azon itézményeknek, akik ezt megelőzően nem működtettek önkéntes programokat, így a tapasztalatok alapján telepítési csomagot is kidolgoztunk. A dokumentum az oldal alján található linkről letölthető.

 

- - - - - - -

 

2014-ben a XII. kerület Gondozási Központ, Önkéntes Programjának kialakítását segítettük. A program keretében konzultációt biztosítottunk a Központ vezetői számára, illetve két ütemben képzésben részesítettük a Központ munkatársait, majd a programra jelentkező önkénteseket. Az együttműködés eredményeképpen létre jött, a Szépkorúakért a Hegyvidéken program, és a Gondozási Központ mára számos önkéntes munkatárssal kiegészülve látja el feladatait.

 

 

- - - - - - -

 

2015-ben a Fővárosi TEGYESZ számára nyújtottunk felkészülési lehetőséget és segítettük az intézményi önkéntes programjuk kialakítását. A konzulátció mellett itt is a munkatársak és az önkéntesek képzése volt az ÖKA feladata.

 

- - - - - - 

2017-2017 között szakmai tanácsadó partnerként vett részt az Önkéntes Központ Alapítvány, Budapest XI. került Újbuda Önkormányzatának Egészséges és Aktív Időskor” című projektjében, melynek keretében időskorúak otthoni segítésére dolgoztak ki eljárásrendet.

 

 

 

ÖKA külső menü