Fogadó szervezetként a mi felelősségünk is, hogy a felnövekvő generációk a közösségért végzett tevékenységeik révén nyitottá váljanak az önkéntesség iránt!

 

Egyre gyakrabban találkozhatunk a diákok szociális érzékenységét serkentő programokkal iskolákban, kollégiumokban országszerte. Ezzel párhuzamosan az új közoktatási törvény is figyelmet fordít arra, hogy a társadalom nehéz helyzetben lévő tagjainak támogatása, társadalmi beilleszkedésük elősegítése, az előítéletek csökkenése, a környezettudatosság és az állampolgári aktivitás mind részét képezzék minden magyar érettségizett fiatal nevelésének.    2016. január elseje után az érettségi vizsga bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra „közösségi szolgálat” elvégzésének igazolása.

„Közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.”[1]

 

[1] 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, Magyar Közlöny 162. szám, 2011. december 29.

 

Az Iskolai Közösségi Szolgálat lehetővé teszi, hogy a diákok felderítsék saját környezetükben milyen lehetőségek adódnak a rászorulók megsegítésére vagy az aktív állampolgárság egyéb tevékenységeire. Egyben lehetőséget biztosít arra, hogy mindenki fejlessze a képességeit, bővítse az ismereteit, felülvizsgálja sztereotípiáit, keresse az önkifejezés, az alkotás útjait saját maga számára.

A diákok végezhetnek önkéntes tevékenységet civil szervezetnél vagy saját szervezésben is csoportosan vagy akár egyénileg, a lényege, hogy a tevékenység a helyi közösség érdekeit szolgálja. Lehet ez például gyermekekkel foglalkozó szervezeteknél kreatív foglakozások tartása, fogyatékos személyeknek kulturális és sportprogramok szervezése vagy idősek látogatása, de akár egy közösségi épület felújítása vagy állatok gondozása is.

 

A közösségi szolgálat során a diákok újonnan szerzett kompetenciákat és a későbbi munkakeresés során hasznos készségeket sajátítanak el. Ezt a tudást össze lehet gyűjteni és a későbbi állásinterjú során egy betétlappal lehet igazolni a kompetencia portfólió segítségével.

Letölthető innen: http://onkentes.hu/cikkek/kompetencia-portfolio

 

Amennyiben szívesen fogad iskolai közösségi szolgálatot végző diákot, úgy az önkéntes lehetőségét feltöltve, jelezheti ezt a csoportos fogadás rubrika bejelölésével a következő oldalon:

http://www.onkentes.hu/regisztracio/szervezet

 

Az országos Önkéntes Centrum Hálózat szervezetei segítenek Önnek az önkéntességgel kapcsolatos kérdésekben.

http://www.onkentescentrumok.hu/

 

Fogadó szervezetként iskolai közösségi szolgálatot végző diákokat szeretne fogadni? Ajánljuk 2 napos "Fogadó szervezetek felkészítése iskolai közösségi szolgálat program megvalósítására" című képzésünket. Bővebb információ: kepzes@onkentes.hu

 

A középiskolák felkészülésének támogatására "Pedagógusok felkészítése iskolai közösségi szolgálat program megvalósítására" című 30 órás pedagógus továbbképzési programunkat ajánljuk. Bővebb információ: kepzes@onkentes.hu  

Aktuális képzésünkről információ itt található.

 

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) honlapján 2013. január 14-én újabb információk jelentek meg az iskolai közösségi szolgálat lebonyolítása kapcsán. Ennek áttanulmányozását mindenképpen ajánljuk a végrehajtási rendelet mellett, minden fogadószervezet és érintett pedagógus számára: http://www.ofi.hu/hirek-aktualitasok/fontos-informaciok

 

Az Iskolai Közösségi Szolgálatról bővebben itt olvashat:

http://kozossegi.ofi.hu/

http://iksz.i-dia.org/p/iskolai-kozossegi-szolgalat.html

 

 

Állásfoglalásunk 2012-ből az Iskolai Közösségi Szolgálat kapcsán:

http://www.onkentes.hu/sites/default/files/attachment/3/allasfoglalasikszprogramokmegvalositasahoz_0.pdf

 

 

Önkéntes Központ Alapítvány észrevételei a köznevelési törvénytervezetben megjelenő iskolai közösségi szolgáltat programról:

http://www.onkentes.hu/sites/default/files/attachment/3/onkenteskozpontalapitvanyeszreveteleiakoznevelesitorvenykapcsan.pdf