Leonardo kutatási program

 

 

Fontosnak tartjuk, hogy szervezetünk folyamatosan figyelemmel kísérje az önkéntességgel kapcsolatos európai és nemzetközi folyamatokat, kutatásokat, s pályázatok révén akár részese is legyen azoknak. A Leonardo kutatási program eredményeit a jövőben azon törekvéseinkhez kívánjuk felhasználni, amik az önkéntességet a hazai oktatási rendszer és foglalkoztatáspolitika szerves részévé tehetik.

 

 

Az Önkéntes Központ Alapítvány 2003 októbere és 2005 márciusa között vett részt „Az önkéntesség során szerzett tapasztalatok, kompetenciák felmérése a munkaerőpiacon történő hasznosíthatóság szempontjából” (Assessing voluntary experiences (AVE) in a professional perspective) című „Leonardo da Vinci”nemzetközi kutatási programban, partnerszervezetként hat másik ország (Anglia, Ausztria Franciaország, Lengyelország, Németország, Olaszország) mellett.

 

 

A projekt célja az volt, hogy azonosítsa, felmérje és értékelje az önkéntesek tevékenységeik során megszerzett tapasztalatait és képességeit abból a szempontból, hogy azokat a későbbiekben a munkaerőpiacon is hasznosíthassák, javítva ezzel a munkaerőpiacról hosszú ideje távol lévők munkakeresési esélyeit. A kutatás tehát az önkéntesség során megszerzett tapasztalatok és képességek munkaerő-piaci hasznosíthatóságát vizsgálja.

 

 

A projektben résztvevők együttesen dolgoztak ki egy olyan eszközt („kompetencia portfoliót”), illetve módszert, amellyel felmérhetők az önkéntesség során megszerzett képességek, és olyan, -a munkavállalás szempontjából jelentős-, kompetenciák, amik segíthetnek az önkéntes tapasztalatokkal rendelkezőknek a jövőbeni munkakeresésben.

 

 

Az eszköz elsődlegesen olyan, hosszabb ideje önkéntes tevékenységet végző személyeknek ajánlott, akik szeretnének be-, illetve visszajutni a munkaerőpiacra: pl. szülés után munkába visszatérő anyák, szakmai tapasztalattal nem rendelkező pályakezdő fiatalok, munkanélküliek, betegség miatt a munkaerőpiactól távollevők… stb. Továbbá minden önkéntesnek, aki szeretné megtudni, hogy önkéntes tevékenysége során milyen, a jövőben is hasznosítható kompetenciákat szerzett.

 

 

Hasznos lehet még:

- minden, önkéntest alkalmazó szervezetnek,

- azon szervezetek számára, akik fejleszteni kívánják humán erőforrás  menedzsmentjüket,

- oktatási, képzési intézmények, akik tevékenységükkel a non-profit szektorhoz kapcsolódnak,

- humán erőforrás szakértőknek.

 

 

További információk a programról:

 http://www.eeuropeassociations.net/

 

 

Kapcsolódó cikkek:

http://www.jobpilot.hu/content/journal/kozeppont/2006/onkentes.html

http://www.origo.hu/archivum/20060411karrierepites.html

 

A portfóliót önállóan vagy a szervezet egy alkalmazottja segítségével is ki lehet tölteni.  Minden önkéntesnek saját portfóliója van és az összeállított portfóliók mérete az egyéni tapasztalatoktól függően igen eltérő lehet. A Portfólió a te tulajdonod.

 

Az Önkéntes Portfólió 3 részből áll.

1. Portfolió: Önkéntesként szerzett képességek felmérése - Kompetenciák feltárása

Az első részben olyan feladatokat találsz, melyek abban segítenek, hogy feltárd és rendszerezd az önkéntes tevékenység során szerzett tudásodat, elsajátított kompetenciáidat. A feladatok arra ösztönöznek, hogy végiggondold és felismerd, hogy mennyire volt hasznos számodra az általad végzett önkéntes tevékenység. A portfólió e részét egyfajta önfeltárásnak, önvizsgálatnak lehet nevezni.

 

2. Önkéntes útelvél - Önkéntesként végzett tevékenységek gyűjteménye

Egy különálló kiskönyv, mely tartalmazza az önkéntes teljes tevékenység-történetét és a megszerzett kompetenciákat. Egyfajta naplónak is tekinthető, amelyben folyamatosan vezetheted, melyik szervezetnél mit csináltál, mikor voltál önkéntes, milyen tevékenységeket végeztél, közben milyen képességekre tettél szert. Itt a szervezetekkel le kell pecsételtetned a rájuk vonatkozó részt, így ez alátámasztja végzett tevékenységeidet. A feladatok útmutatásait követve könnyen összeállíthatod a saját Önkéntes Portfóliódat.

 

3. Betétlap önéletrajzhoz Önkéntesként szerzett kompetenciáim prezentálása a munkáltatónak

Egy olyan különálló oldal, mely a fenti folyamat során leírt eredmények rövid, tömör összegzése. Ezt a dokumentumot csatolhatod az önéletrajzhoz munkakeresés során. Egy-egy állás megpályázásakor érdemes az összegző lapot az adott állás elvárásai szerint módosítani, és csak az állás szempontjából fontos kompetenciákat, tevékenységeket feltüntetni.

 

Az Önkéntesség Európai Éve idején ezt a portfóliót megújítottuk Dr. Arapovics Mária közreműködésével. A kiadvány újbóli megjelenése az Uj Széchenyi Terv TÁMOP 5.5.2. program támogatásával, az „Integrált megyei Önkéntes Centrum fejlesztés országos szinten” című TÁMOP-5.5.2-09/1-2009-0001 azonosítószámú projekt keretében valósult meg. innen letölthető: http://www.onkentes.hu/cikkek/kompetencia-portfolio