Szoros együttműködést tartunk fenn számos minisztériummal, mert hisszük, hogy az önkéntesség egész országra kiterjedő előmozdítása csak átfogó szabályozások és programok kialakítása révén lehet hatékony.

 

 

- Szakami munkánk eredményeképpen elfogadásra került a Közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény, melyet még az alapítvány indulása előtt 2000 őszén kezdtunk előkészíteni. A folyamat során elkészült törvénytervezeteket az Onkentes.hu portál Önkéntes Jog menűpontja alatt tekintheti meg.

 

 

- Szakmai előkészítő munkánk eredményeképpen született meg a fiataloknak szóló hazai hosszú távú önkéntes program (ÖTLET PROGRAM), mely korábban nem létező lehetőséget teremtett a 18 és 26 év közötti pályakezdő fiatalok számára, az önkéntességen keresztüli tapasztalatszerzésre és képességfejlesztésére. A program a Munkerőpiaci Alap (MAT) támogatásával, az Országos Foglalkoztatási Közapaítvány (OFA) pénzügyi és az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) szakmai irányitásával valósult meg.

 

 

- Szervezetünk immáron több ízben szervezett szakmai egyezető találkozót a különböző minisztériumokban dolgozó társadalom is civil kapcsolatokkal foglalkozó tisztségviselőkkel. Az ilyen találkozókon az ágazati szinten aktuális feladatok áttekintésére és azok lehetséges megoldásainak megbeszélésre került sor.

 

 

- Elkészítettük A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007 - 2017 c. dokumentumot.  Ezt alapúl véve szeretnénk a kormányzattal együttműködésben egyfajta szisztematikus keretet adni az önkéntesség különböző területeire vonatkozó fejlesztéseknek. Külföldi tapasztalatok is azt támasztják alá, hogy egy ilyen közösen megvitatott és utána kormányzati szinten is elfogadott anyag, sokat lendíthet az önkéntesség átfogó fejlesztésének ügyén. A 2011 év keretében részt veszünk a Nemzeti Önkéntes Stratégia előkészítésén dolgozó bizottság munkájában, melyet a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Esélyegyenlőségi Főosztálya koordinál.

 

 

- Az Új Magyarországi Fejlesztési Terv megjelenése óta aktívan lobbizunk, annak érdekében, hogy a Társadalmi Megújulás Operatív Programon (TÁMOP) belül, lehetőség szerint minél hangsúlyosobban jelenhessen meg az önkéntesség témája, önkéntes programok és az önkéntes központok fejlesztésén keresztűl. Ennek a megkezdett munkának a folytatását szeretnénk elérni az Új Széchenyi Terv vonatkozó intézkedésein belül is. Az EFOP és KÖFOP előkészítése során több konkrét konstrukciós javaslatot is beterjesztettünk együttműködéseben az Önkéntes Központ Hálózat tagszervezeteivel. Ezekről az alábbi inkeken lehet további informció találni.

 

ÖKA észrevételek a 2014 – 2020 időszakra tervezett Emberi Erőforrás Operatív Program (EFOP) kapcsán

EFOP véleményezés 

KÖFOP javaslat