Európai Mobilitás - Európai Önkéntes Szolgálat

Az EVS a "European Voluntary Service", azaz Európai Önkéntes Szolgálat nevének angol rövidítése. A programot az Európai Bizottság azért hozta létre, hogy a fiataloknak lehetőséget adjon tudásuk, készségeik fejlesztésére, elősegítse társadalmi mobilitásukat, és ösztönözze kezdeményezőkészségüket. Az EVS támogatást nyújt ahhoz, hogy 18-25 éves fiatalok hosszabb időre (de legfeljebb 12 hónapra) bekapcsolódjanak egy külföldön működő non-profit intézmény, civil szervezet mindennapos munkájába, képességeiket fejleszthessék, nyelvet tanuljanak, új területeken tapasztalatokat szerezhessenek. Ez a sajátos tanulási lehetőség segítséget nyújt a fiataloknak ahhoz, hogy bekapcsolódjanak a társadalom életébe, illetve munkatapasztalatot szerezzenek, ami hozzájárulhat elhelyezkedési esélyeik növeléséhez. Az EVS kiemelt célja egyrészt, hogy segítséget nyújtson a fiataloknak saját jövőjük formálását illetően, másrészt, hogy az önkéntes szolgálat során kialakuló kapcsolatokkal erősödjön az intézmények, civil szervezetek nemzetközi együttműködése és tapasztalatcseréje.

Az Európai Önkéntes Szolgálat az Ifjúság 2000-2006 Program 2. alprogramja.

Ahogy azt elnevezése is jelöli, az EVS beletartozik a nemzetközi önkéntes tevékenységek családjába. Az EVS azonban abban különbözik más önkéntes programoktól, hogy ez elsősorban egy képzési program. Több nemzetközi önkéntes program megköveteli a résztvevőktől a magasabb szintű előképzettséget vagy a gyakorlati jártasságot. Működnek olyan önkéntes programok is, ahol magas regisztrációs díjat kell fizetni, vagy az önkénteseknek maguknak kell állniuk a szállást vagy az utazást. Ezekkel a programokkal szemben azért mondható egyedinek az Európai Önkéntes Szolgálat, mert az bárki számára nyitott, továbbá nem követel sem szakismeretet, sem előképzettséget a fiataloktól. Mindezek mellett az EVS-ben való részvétel teljesen díjmentes a fiatalok számára, azaz az önkénteseknek nem kerül pénzébe.

Minden egyes EVS projekt lényege egy úgynevezett kétoldalú tanulási folyamat. Az önkéntesek oldaláról szemlélve a tanulási folyamat lényege, hogy külföldön történik. Az önkéntes tevékenységeken keresztül a programban résztvevő fiatalok széleskörű gyakorlati és szociális jártasságokra tesznek szert. Mivel az EVS projekt folyamán a fiatalok aktív résztvevőivé válnak egy másik ország helyi közösségének, így közvetlenül szereznek tapasztalatokat más kultúrákról és különböző életstílusokról. A helyi közösség oldaláról szemlélve az EVS projekteket, fontos különbség, hogy számukra ez az interkulturális tanulási folyamat a saját környezetükben zajlik. Az önkéntest fogadó helyi közösség azonban ugyanúgy megismeri a fiatal hazáját, az ottani életvitelt és szokásokat, illetve a mindennapi életet. A fogadó közösség közvetlenül is profitál az önkéntesek által nyújtott munkából, ötletekből, sajátos megközelítésmódból.

További információ: www.mobilitas.hu

ÖKA külső menü