Ötlet Program

 

Hazánkban a fiatalokat érintő munkanélküliség egyre nagyobb méreteket ölt, évről évre több pályakezdő küzd a munkavállalás nehézségeivel, annak ellenére, hogy ma jóval több a szakképzett, érettségivel és diplomával rendelkező fiatal, mint akár egy évtizede. A munkaerő-piaci lehetőségek különösen korlátozottak a megfelelő munkatapasztalat és szakmai gyakorlat nélküli pályakezdőknek. Számukra előnyös, ha első munkahelyi tapasztalatukat támogató környezetben szerzik meg, ahol a felelősséget nem kell teljes egészében egyedül viselniük. Mindezeket felismerve 2008-ban az ÖKA a foglalkoztatáspolitikai szaktárcával és az Országos Foglalkoztatáspolitikai Alappal (OFA) közösen harmadszor indította útjára az ÖTLET 2007 programot.

 

 

Az ÖTLET egy kísérleti jelleggel induló, fiatalok munka-erőpiaci esélyeinek önkéntes tevékenységen keresztül történő növelését támogató országos program, ami arra vállalkozik, hogy megteremtse a hazai hosszú távú önkéntes szolgálat kereteit, feltételeit, és kísérleti jelleggel integrálja azt a pályakezdő fiatalok tapasztalatszerzését támogató egyéb programok közé. A Nyugat – Európában és az Egyesült Államokban már évtizedek óta létező hosszú távú (3-6-12 hónapos) önkéntes szolgálat jó lehetőséget nyújt a fiatalok gyakorlati tudás- és tapasztalatszerzésének támogatására. Magyarországon eddig, ha egy fiatal hosszú távú önkéntes programban kívánt részt venni, csak az Európai Önkéntes Szolgálat (EVS - European Voluntary Service) adta lehetőségek álltak a rendelkezésére.

 

A program országos megvalósulásáért 8 regionális koordináló és egy országos menedzser szervezet felel. Ez utóbbi szerepet tölti be az Önkéntes Központ Alapítvány, vagyis ellátja a szakmai koordinációs feladatokat, valamint az eredményesség érdekében támogatja a regionális koordináló szervezetek együttműködését.

 

Az ÖTLET célja, hogy a 18 és 26 év közötti pályakezdő, álláskereső fiatalok munka-erőpiaci esélyeit javítsa a hosszú távú önkéntes szolgálat során megszerezhető tapasztalati tudással, készségek fejlesztésével és munkahelyi gyakorlat megszerzésével. Lehetőség nyílik arra, hogy a résztvevők védett körülmények között tapasztalhassák meg, milyen egy munkahelyi közösség tagjaként, a munka világának szabályai szerint működni, milyen csapatban és ezzel egy időben mégis önállóan dolgozni, felelősséget vállalni saját magukért és másokért. A tapasztalatszerzésen túl személyiségfejlődésük is pozitív irányba mozdulhat, hisz az önkéntességen keresztül olyan emberi és társadalmi értékek szolgálatába állítják magukat, mint a szolidaritás, az egymás felé fordulás, vagy az elfogadás. A program már az előző ciklusban kiegészült a 45 éven felüli tartósan munkanélküliek célcsoportjával.

 

További célkitűzés, hogy az önkéntesség eszmeisége terjedjen, kultúrája fejlődjön hazánkban. Fontos, hogy a programban résztvevő valamennyi szervezet hozzájáruljon az önkéntes tevékenységek regionális koordinációjának kialakításához és fejlődéséhez.

A jelentkező fiatalok 2009 tavaszától 10 hónapon keresztül végeznek önkéntes tevékenységet civil és állami intézményeknél. Ezek az un. Fogadószervezetek kulcsfontosságú szereplői a programnak. Ők biztosítják a terepet a tapasztalatszerzésre és egyéni fejlődésre az önkéntes tevékenységet végző fiatal számára; segítik és ösztönzik őt a munkahelyi kultúra megismerésére, az egyéni munkamotivációk tisztázására. A 10 hónapos önkéntes tevékenység során minden fiatalt mentor támogat, akitől a személyes segítségnyújtáson túl szoros szakmai együttműködésre is számíthat.

 

 

A program jelenleg nem működik. Az ÖKA mindent megtesz azért, hogy mihamarabb újra tudjon indulni ez a hiánypótló és a maga nemében egyedülálló program.

 

Az ÖTLET 2007 program regionális koordináló szervezetei

 

Csalán- Környezet és Természetvédő Egyesület

Közép-Dunántúli régió 

mm@csalan.hu

 

Félúton Alapítvány

Budapest

halfway@feluton.hu

 

Kalamáris Ifjúsági Egyesület

Észak-Alföldi régió

kalamarinfo@freemail.hu

 

Kórházi Önkéntes Segítő Központ Alapítvány

Budapest

info@korhazionkentes.hu   

 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Nyugat-Dunántúli régió

mmszszombathely@malta-nydregio.hu

 

Szikra Alapítvány

Észak-Magyarországi régió

otlet@szikraalapitvany.hu   

 

SZITI Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda

Dél-Alföldi régió

sziti@tiszanet.hu

 

Zöld-Híd Regionális Energiahatékonyság is Környezetvédelmi Alapítvány

Dél-Dunántúli régió 

 zold-hid@zold-hid.hu