A program célja

 

A program célja, hogy a 18 és 26 év közötti valamint a 45 év feletti tartósan álláskeresők munka-erőpiaci esélyeit javítsa a hosszú távú önkéntes szolgálat során megszerezhető tapasztalati tudással, készségek fejlesztésével és munkahelyi gyakorlat megszerzésével. A programban lehetőség nyílik arra, hogy a résztvevők védett körülmények között tapasztalhassák meg milyen egy munkahelyi közösség tagjaként dolgozni vagy éppen újra dolgozni. Milyen (újra) a munka világának szabályai szerint működni, milyen csapatban és ezzel egy időben mégis önállóan dolgozni, felelősséget vállalni saját magukért és másokért.

A fiatalok tapasztalatszerzésen és a 45 év felettiek munka világába történő visszavezetésén túl a résztvevők személyiségfejlődése is pozitív irányba mozdulhat, hisz az önkéntességen keresztül olyan emberi és társadalmi értékek szolgálatába állítják magukat, mint a szolidaritás, az odafordulás, vagy az elfogadás.

A program további célkitűzése, hogy az önkéntesség eszmeisége terjedjen, az önkéntesség kultúrája fejlődjön hazánkban. Cél, hogy a programban résztvevő valamennyi szervezet hozzájáruljon az önkéntes tevékenységek regionális koordinációjának kialakulásához és fejlődéséhez.

A résztvevők 10 hónapon át végeznek önkéntes tevékenységet civil, egyházi és állami intézményeknél. Ezek az úgynevezett fogadószervezetek  kulcsfontosságú szereplői a programnak. Ők biztosítják az önkéntes tevékenységet végzők számára a terepet a tapasztalatszerzésre, egyéni fejlődésre, segítik és ösztönzik a résztvevőket egyéni munkamotivációk, jövőbeni munkavállalásukkal kapcsolatos kérdések tisztázására. A 10 hónapos önkéntes tevékenység során minden résztvevőt mentor támogat, akitől a személyes segítségnyújtáson túl szoros szakmai együttműködésre is számíthat.