Folytatódik az Önkéntesség elterjesztése Magyarországon 2012-ben is. A TÁMOP 5.5.2. konstrukció újabb kiírására pályázhatnak a civil szervezetek és intézmények.

 

ÚJ BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2012. FEBRUÁR 29.

„A TÁMOP 5.5.2-09/1, a TÁMOP 5.5.2-09/2, a TÁMOP 5.5.2-09/3 valamint a TÁMOP 5.5.2-10/4 konstrukciók folytatásaként a jelen kiírás célja a felnőtt lakosság önkéntességre való hajlandóságának növelése, az önkéntes tevékenység általános társadalmi megbecsültségének emelése és ezzel együtt az önkéntesség helyi/térségi szintű népszerűsítése. Cél továbbá a civil szervezetek, önkormányzatok, önkormányzati és állami intézmények szociális, egészségügy és oktatás területén biztosított szolgáltatási kapacitásának fejlesztése önkéntesek bevonásán keresztül.” Pályázati útmutató

 

A pályázatok (új) benyújtási határideje 2012. február 29. Bővebb információ és adatlap itt található: http://www.nfu.hu/doc/5

 

Az új TÁMOP 5.5.2. kiírás a 2009-ben induló magyarországi önkéntes infrastruktúra fejlesztés egy következő állomásaként kívánja kiépíteni az Önkéntes Pontokat, melyek az Önkéntes Centrumokhoz hasonló szolgáltatásokat nyújtanak majd helyi szinten. Az Önkéntes Centrumok a TAMOP 5.5.2 intézkedésnek köszönhetően (az Önindító Program keretében) két körben: 2009 év végétől és 2011 elejétől kezdték meg felkészülésüket és indították el szolgáltatásaikat az adott megye civil szervezetei, intézményei és magánszemélyei számára.

 

Az Önindító Program keretében az Önkéntes Centrumok alapszolgáltatásainak kialakítása és megerősítése volt a feladat.

 

Egy olyan sztenderd szolgáltatásokat biztosítani tudó hálózat létrejöttét tűztük ki célul, mely az ország különböző pontjain tud az önkéntes programokat működtető szervezetek képviselőiben felmerülő kérdésekre választ adni és az önkénteskedni kívánó magánszemélyeknek lehetőségeket biztosítani. Az Önkéntes Centrumok az ország 18 megyéjében jöttek létre és nyújtják szolgáltatásaikat, 6 megyében még 2012 év végéig fut az Önindító Program.

 

Az egységes megyei önkéntes infrastruktúra kialakítása érdekében ajánljuk a megyei önkéntes Centrumokkal történő kapcsolatfelvételt és együttműködések kialakítását.

Az Önkéntes Centrumokról bővebben az www.onkentescentrumok.hu oldalon tájékozódhatnak.

 

Az Önkéntes Központ Alapítvány, mint az Önindító Program országos koordináló szervezete, annak érdekében, hogy a hazai önkéntes infrastruktúraépítés az Önindító Programban elért eredményekre építkezve, egységes és minőségbiztosított módon folytatódhasson, a leendő Önkéntes Pontok és önkéntes program megvalósító szervezetek számára szakmai együttműködést kínál.

 

 

Az alábbi szolgáltatásokat tudjuk egyénre szabott árajánlat alapján biztosítani:

 

- Akkreditált önkéntes menedzsment képzések

x        PL-2958        Civil szervezetek felkészítése önkéntesek fogadására (önkéntes menedzsment képzés)

x        PL-5315        Önkéntes menedzsment haladóknak

 

Bővebb információ: http://www.oka.hu/cikkek/kepzesi-szolgaltatas-0

 

- A Közép-magyarországi Munkaügyi Központnál nyilvántartott képzések

x        00009630      Állami és önkormányzati intézmények felkészítése önkéntesek fogadására (önkéntes menedzsment képzés)

x        90000010      Önkéntesek felkészítése

 

- Felnőttképzési szolgáltatások

x        93       Képzési tanácsadás (Önkéntes Program kialakítása és működtetése, önkéntes menedzsment területekről igény szerint)

x        96       Prezentáció önkéntességről (hazai és nemzetközi kitekintés, törvényi szabályozás, jogok és kötelezettségek, vállalati önkéntesség, témák igény szerint)

 

- Jogi és adminisztratív tanácsadás önkéntesek fogadása és önkéntes programok kialakítása kapcsán (önkéntes szervezeti irányelvek, Szervezeti Működési Szabályzat és házirend átalakítása, önkéntes szerződések, önkéntes nyilvántartási rendszer kialakítása, felelősség-és balesetbiztosítás és juttatások terén támogatás)

 

- Mentor szerep a TÁMOP 5.5.2.-11 projektmegvalósításban

 

 

- Felkészítés vállalati önkéntes csoportok fogadására

 

Bővebb információ a vállalati önkéntességről: www.adomazidom.hu

 

- PR szolgáltatások (arculat és megjelenés kialakítása, filmek, kiadványok készítése, médiakapcsolatok és megjelenések szervezése, kommunikációs stratégia és ütemterv készítés)

 

- Kutatás, helyzetelemzés és igényfelmérés készítés önkéntesség témájában

 

- Tapasztalatcsere, szakmai műhely, konferencia szervezés önkéntesség témájában

 

- Csapatépítés önkéntes programok résztvevői illetve munkatársak számára

 

- Önkéntes ajándéktárgyak és munkaruha (póló, sapka, kesztyű stb.) készítése igény szerint

 

- Kiadványok

x        Önkéntes menedzsment alapok – avagy, amit az önkéntes fogadó szervezeteknek önkéntesekkel való együttműködés során tudniuk érdemes (ára: br. 1270 Ft)

 

- Pályázatírás tanácsadás

 

Bővebb információ: http://onkentes.hu/webshop/lista

 

 

Fenti szolgáltatásainkról és árainkról az alábbi elérhetőségeken kaphat bővebb tájékoztatást:

Tornóczi Zsófia, képzési és Önindító programvezető

tornoczi.zsofia@onkentes.hu, tel.: 06-1-457-0618

 

A felsorolt szolgáltatások mellett, bízva abban, hogy az Önkéntes Pont pályázók élnek az ÖKA által kínált együttműködési lehetőségekkel, az Önindító Program fenntartási kötelezettségének jegyében

 

az alábbi szolgáltatásokat térítésmentesen biztosítjuk:

 

- Önindító Program kiadványok a készlet erejéig

x        Önindító Program zárókiadvány

x        Kompetencia portfólió és önkéntes igazolvány

x        2012. évi Önkéntes Arcok naptár

x        Önkéntesség -  amit tudni érdemes, mielőtt belevágsz, vagy ha már csinálod egy ideje (Tájékoztató a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVII. Törvényről 2011-es frissített kiadás)

x        Útmutató az önkéntes törvényhez – amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvényről, 2011-es frissített kiadás

 

Kiadványok online elérhetőek: http://www.oka.hu/cikkek/kiadvanyaink

 

 

- Önindító Program útmutatók

x        III. Útmutató: Önkéntes Centrum jó gyakorlatok gyűjtése és adaptálása –

x        IV. Útmutató: Arculati útmutató

sorvezető

x        VI. Útmutató: Önkéntes Menedzsment felkészítések tartására

vonatkozó szakmai keretek

x        VII. Útmutató: Fenntarthatósági ötlettár

x        VIII. Útmutató: A civil érdekérvényesítés módszertana

 

Az útmutatók elérhetőek:

http://www.onkentescentrumok.hu/cikkek/oenindito-program-utmutatok

 

- Önindító Program segédletek:

x        Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs

kötelezettségekrõl

x        Segédlet önkénteseknek jogaikról és kötelezettségeikrõl

x        Jogi segédlet az önkéntesekkel kötendő szerződéshez

x        Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások

Rendszere

 

A segédletek elérhetőek:

http://www.onkentescentrumok.hu/cikkek/oenindito-program-segedletek-0

 

- Onkentes.hu és onkentescentrumok.hu honlapok hirdetési felülete és az önkéntes közvetítő adatbázis

 

- Felnőttképzési szolgáltatások

x        91       Előzetes tudásszintfelmérés

x        93       Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás telefonon

 

 

Bízunk a jövőbeni szakmai együttműködésekben és az önkéntesség magyarországi elterjesztésének közös eredményes megvalósításában!

 

 

ÖKA stáb

2012. január 3.