2011 első félévében Magyarország látja el az Európai Unió Tanácsának soros elnöki feladatait, amely időszakban kiemelt szerepet kap az önkéntesség, mivel 2011 az Önkéntesség Európai Éve az Európai Tanács 2009 novemberében hozott határozata alapján. Az Önkéntesség Európai Éve lehetőséget biztosít az Önkéntesek Hete ismételt megrendezésére, ehhez anyagi támogatást az elnökségi költségvetésből biztosít.

 

Jelen pályázat konkrét célja a 2011. június 4-12. közötti Önkéntesek Hete keretében megvalósuló önkéntes programok támogatása, általános célja pedig ezen a rendezvénysorozaton keresztül is az önkéntesség népszerűsítése, a folyamatos önkéntes tevékenység bemutatása szélesebb nyilvánosság előtt, illetve az önkéntes tevékenység általános társadalmi megbecsültségének emelése. Célja, hogy erősítse az önkéntes szervezeteket, felhívja az emberek figyelmét önkéntesség értékeire és fontosságára. A pályázat keretében olyan programoknak kívánunk támogatást biztosítani, melyek  valós igények alapján, önkéntesek bevonásával valósulnak meg, s melyekben az önkéntesek által elvégzett feladatok a projekt központi elemét jelentik.

 

A pályázatról bővebben a mellékelt pályázati kiírásban olvashat.

A pályázatot a mellékelt adatlapot kitöltve kell benyújtani.