Ma már minden hazai vállalat tisztában van a CSR profitban mérhető előnyeivel. Számtalan kitűnő példa, többéves múlttal rendelkező, jól bejáratott együttműködés bizonyítja, hogy a magyarországi üzleti döntéshozók felismerték: a CSR megkerülhetetlen, és megtérülő filozófia.

 

 

Azonban van még hova fejlődni, hiszen a vállalati önkéntesség, mint a CSR egyik alapfogalma, az egyértelmű „win-win-win” helyzetet megteremtő stratégia, itthon továbbra is gyerekcipőben jár. November 20-án, az Önkéntes Központ Alapítvány PRO Vállalati Önkéntesség Konferencia című rendezvényén megtudhatjuk, miért és mit lehet tenni ellene.

 

 

A cégek társadalmi befektetéseinek egyik legnagyobb potenciállal rendelkező formája, az önkéntes munka a legkézzelfoghatóbb eszköze a szektorok közötti partnerségek és együttműködések kiépítésének. Rengeteg nemzetközi tanulmány és hazai felmérés foglalkozik a témával, vállalati és piaci szektortól függetlenül azonban a végkicsengés mindig ugyanaz: a vállalati önkéntesség a társadalmi felelősségvállalás olyan innovatív módja, amely mindhárom szereplőnek jó. A vállalati önkéntesség a „tripla-win” stratégia, mert nyer az önkéntességet igénybevevő közösség vagy szervezet, hiszen a közvetlen költségmegtakarítás mellett szakképzett, tehetséges munkaerőhöz jut, melynek segítségével nemcsak hírt adhat magáról, de konkrét feladatok megoldásához talál partnert. A programban való részvétellel továbbá nyer a munkát ellátó önkéntes, és mivel ami jó a munkavállalónak, az közvetve-közvetetetten hasznot hoz a cégnek is, így a programmal bizonyítottan nyer a munkaerőt biztosító vállalat.

 

 

Mi az a vállalati önkéntesség program

 

 

Az Önkéntes Központ Alapítvány megfogalmazása szerint a vállalati önkéntes tevékenység olyan kezdeményezés, amelyben a vállalat támogatja, bátorítja dolgozóit és partnereit, hogy önkéntes munkát végezzenek – azaz szakértelmüket, tehetségüket, ötleteiket, kreativitásukat, fizikai erejüket állítsák valami jó cél szolgálatába. A vállalati önkéntességnek kétféle formája jellemző. Az egyike ezeknek azok az önkéntes programok melyeken a cégek dolgozói egy időben egy helyen végeznek könnyű fizikai munkát valamilyen nonprofit szervezet javára, közérdekből. Nagyon fontos ismérve e formának, hogy a cég teljes (munkaidő és pénzbeli) támogatásával történik. A másik esetben a cég munkavállalói saját szaktudásukat állítják egy jó cél érdekébe, és töltik munkaidejükből, a vállalat által éves szinten megjelölt óraszámot valamilyen önkéntes tevékenységgel. Ezek a programban meghatározott óraszámok a hazai vállalatok esetében jelenleg az évi 4 és 32 között változnak, míg nemzetközi szinten elérhetik az évi akár 50 órát is. A hazai vállalati palettán főként a pénzintézetek, telekommunikációs és energia-szolgáltató cégek, az FMCG játszik szektorvezető szerepet a vállalati önkéntes munka végzésében.

 

 

Mit nyer az önkéntes?

 

 

Amennyiben a vállalati önkéntes program stratégiája a vállalat piaci céljaihoz igazított, jól átgondolt CSR politika részeként működik, akkor a programban részt vevő munkavállalók mind szakmai, mind szociális, mind pedig személyes, emberi értelemben vett hasznot húznak a programban való részvétellel. Az önkéntes munka a munkavállaló számára új kihívásokat hoz, a személyes megfelelni akarást erősíti, sőt az esetleges burn-out jelenség ellen is hatékony eszköznek bizonyul. Mindamellett, hogy az önkéntes programban való részvétellel új készségek és ismeretek elsajátítására adódik lehetőség, a munkavállaló személyes kapcsolati hálója is bővül, fejlődnek társas-kapcsolati, módszertani és személyiségbeli kompetenciái is. A program során a munkavállaló valós értékeket hoz létre, támogató önkénteskedése – akár fizikai munka, akár szellemi tevékenységről legyen szó - olyan közösségeket vagy szervezetet segít, amelyek helyzetükből adódóan nem, vagy nehezen jutnak ezekhez hozzá.

 

 

Mit nyer a vállalat?

 

 

A Magyar Adományozói Fórum 2011-es kutatási eredményei szerint hazánkban, napjainkban az önkéntes programok fő célja a csapatépítés. Ezzel összhangban van az önkéntes tevékenységek jellege is, hiszen a cégek túlnyomó többségénél a vállalati önkéntes programban való részvétel csoportos és főleg fizikai jellegű tevékenységek elvégzését jelenti, ami arra utal, hogy itthon a vállalatok még mindig nem fedezték fel azokat a lehetőségeket, amelyekkel munkatársaik üzleti-szakmai tapasztalatait forgathatják vissza a társadalomba. Bár tagadhatatlan, hogy a fizikai, terepmunka is egyértelmű pozitív hozadékkal bír, hiszen a HR az önkéntes munka mérésén keresztül olyan egyéni attitűdöket tud megfigyelni, mint például a pro-aktivitás, a motiváltság, a kreativitás vagy a kitartó munkavégzés, így szélesebb spektrumú, árnyaltabb képet alkothat a munkavállalóról. A közös munka továbbá a cégen belüli interperszonális kapcsolatok javára is válik, hiszen egy-egy terepmunka esetében egymástól függetlenül működő osztályok, részlegek dolgozói kerülnek közvetlen személyes-, és munkakapcsolatba.

 

 

A HR szakértők 90 százaléka állítja, hogy a pro-bono önkéntes munkavégzés kiváló eszköze nemcsak a kommunikációs, problémamegoldó, de a vezetői képességek fejlesztésének is. Egyértelmű tehát, hogy a munkavállalók önkéntes munkájának elemezése új tehetségek felfedezését, sőt, akár a vezetői utánpótlás kiképzését is elősegítheti.

 

 

Nemzetközi felmérések bizonyítják, hogy a munkavállalói viselkedés oldaláról közelítve további, igen fontos előnyei származnak a vállalatnak abból, ha rendelkezik önkéntes programmal, és ha dolgozóinak az abban való részvételt biztosítani is tudja. A munkavállalók munkahelyük iránti elkötelezettségét, lojalitását egyértelműen növeli, ha tisztában vannak vele, hogy cégük egy vagy több jó ügyért küzd, ha aktívan részt vesz rászoruló közösségek, szervezetek támogatásában. Ezt a pozitív kötődést tovább erősíti, ha a dolgozók maguk is segíthetnek. Az alkalmazottak arra törekszenek, hogy büszkék lehessenek munkájukra, munkahelyükre, és amennyiben azok, sokkal kisebb arányban távoznak a cégtől: tehát a vállalati önkéntesség még a fluktuációt is csökkenteni képes. A munkaerő-toborzás esetében sem hagyható figyelmen kívül az a nemzetközileg tapasztalható tendencia, miszerint a vállalati önkéntes programot kínáló cégek vonzóbbnak ítéltetnek a munkakeresők körében.

 

 

Egy stratégiailag tűpontosan kidolgozott vállalati önkéntes programban való részvétel kétséget kizáróan növeli a cég láthatóságát, média-megjelenést biztosít, mind helyi, mind pedig országos, esetleg nemzetközi szinten, ezáltal erősíti a cég imázsát is. A jól felépített és a cég piaci profiljához illeszkedő program pedig reputációnövelő hatással is bír.

 

 

Hatalmas lehetőségek kínálkoznak tehát a vállalati önkéntesség és felelősség vállalás programokon keresztül kialakított partnerségekben, melyek pozitívan formálják a fogadó szervezeteket és egyben a cég belső működését is. Egyre többen próbálnak meg a fizikai munkán túl szellemi kapacitásokkal is segíteni és izgalmas fejlesztésekbe belefogni.

 

 

Beszédes példák, árulkodó számok a konferencián

 

 

Az Önkéntes Központ Alapítvány 2013. November 20-ai konferenciáján hazai, évek óta kitűnően működő vállalati programok bemutatásán, nemzetközi szakemberek előadásain és közgazdasági mutatók elemzésén keresztül ismerkedhetnek meg a résztvevők a vállalati önkéntesség összetett, egyértelműen pozitív, ámde korántsem buktatómentes lehetőségeivel, stratégiai kialakításának, működtetésének kezdeti és folyamatos kihívásaival. 

 

Jelentkezés a konferenciára: www.prokonf.hu 

 

Szerző: Szabó Dominika