A mai napon 2021. április 15—én ünnepli 5. születésnapját az Idősek Barátai Program. A program keretében immár 5 éve az önkéntesek összefogásának köszönhetően magányosan, elszigetelten élő idős embereket támogatunk, próbáljuk őket a társadalmi lüktetésbe újra bekapcsolni, segíteni a mindennapjaikban. A Programot az önkéntesekkel közösen, az idősek véleményét, hangját meghallgatva, emberi méltóságukat, igényeiket szem előtt tartva alakítottuk ki, etikai elveink figyelembevételével. Az Idősek Barátai Program a kezdetektől fogva élvezi a francia Petits Frères des Pauvres szervezet szakmai támogatását, mely több mint 70 éve foglalkozik a magányos idősek megsegítésével. Az általuk alapított, időseket támogató nemzetközi szövetségben alapítványunk partnerként vesz részt, így rendszeresen lehetőségünk van tapasztalatok, jó gyakorlatok megosztására.

 

A népszámlálási adatok szerint hazánkban nagyjából minden harmadik 65 éven felüli (mintegy 600 ezer) ember él egyszemélyes háztartásban. Nagyrészük magányosan, elszigetelten. Nagy örömöt, segítséget jelenthet nekik egy-egy óra odafigyelés, személyes jelenlét, barátai kapcsolat. Az Önkéntes Központ Alapítvány Idősek Barátai Programjának éppen ez a küldetése. Önkénteseinkkel az a célunk, hogy minél több magányosan élő idős emberhez eljussunk és éreztessük velük, nincsenek egyedül, nincsenek magukra hagyva. Arra törekszünk, hogy minőségi időt töltsünk velük, beszélgessünk, sétáljunk közösen és segítsük őket a mindennapi feladataikban. A személyes kapcsolattartáson kívül közösségi programokat is szervezünk az időseknek, húsvétot, karácsonyt megünnepeljük velük. A hála, amit cserébe kapunk mérhetetlen: vannak olyanok, akinek csak az az egyetlen ajándékcsomag jelzi, hogy karácsony van, amit önkénteseink csomagolnak számára.

 

A koronavírus-járvány is megmutatta, mennyire fontosak az emberi kapcsolatok, mennyire szenvedünk hiányuktól. A Programot is kihívás elé állította ez az időszak, hiszen a személyes találkozásokon alapuló kapcsolatokat át kellett szervezni, miközben az igény egyre csak nőtt. Az elszigetelten élő idős emberekre ez az időszak még erősebb nyomást gyakorolt – hiszen nincs minek örüljenek, akire várjanak, félelmeikkel egyedül maradtak bezárva. A koronavírus alatt sokan jelentkeztek segíteni, így sikerült megszervezni, hogy intenzív telefonos kapcsolatot tartsunk időseinkkel, adományokat gyűjtöttünk, maszkokat, fertőtlenítő szereket és tartós élelmiszereket juttattunk el hozzájuk. Az Örkény Színház színészei önkéntesen verset olvastak fel nekik telefonon keresztül, mely élmény hónapokra reménnyel töltötte el az időseket. Kincskereső akciónk keretében azt gyűjtöttük össze, hogy az idősek milyen értékeket tudnának a múltjukból a tapasztalataik alapján a mai fiataloknak átadni. Célunk, hogy érezzék, nincsenek magukra hagyva, hogy nem fölöslegesek, nekünk, a társadalom többi tagjának is szükségünk van rájuk.

 

A programba továbbra is várjuk önkéntesek és idősek jelentkezését, érdeklődését az idosekbaratai@onkentes.hu címen vagy 06-1/225-0710 telefonszámon.

A Programot adományokból tartjuk fent, melyet ezúton is köszönünk minden támogatónknak. A támogatásokat és adományokat továbbra is várjuk, hogy még több idős embert segíthessünk.

További információ:

Somlai Katalin

Idősek Barátai Programvezető

Mobil: +36 70-433-8648

E-mail: somlai.katalin@onkentes.hu

www.idosekbaratai.hu

https://www.facebook.com/idosekbaratai/