Megjelent a KSH kiadványa, mely a munkaerő-felmérés, 2011. III. negyedévi kiegészítő felvételének tanulságait összegzi.

A kutatás, mely az ILO által is elfogadott módszertani útmutató alapján készült el, aktuális információkat szolgáltat az önkéntesség hazai jellemzői kapcsán. 

 

Egy társadalom fejlettségének megítélése szempontjából nagyon fontos, hogy tagjai milyen mértékben képesek önkéntes, karitatív tevékenységükkel családi, baráti kapcsolataikon túlmenően hozzájárulni mások – egyének vagy közösségek – jobb életéhez, milyen mértékben képesek egy cél érdekében önzetlenül, ellenszolgáltatás nélkül tevékenykedni. A KSH Munkaerő-felmérés felvételének kiegészítő modulja 2011 III. negyedévében arról ad információt, hogy a felnőtt magyar lakosság közel 30%-a nyújt segítséget szabad akaratából, ellenszolgáltatás nélkül. Továbbá betekintést nyerhetünk az önkéntes munkát végzők demográfiai jellemzőiről, tevékenységi területeiről, illetve az önkéntes munka kedvezményezettjeiről. A szöveges elemzéshez módszertan és táblagarnitúra kapcsolódik.

 

E kutatás aprópóján szerveződött november 13-án az ÖKA és a KSH szervezésében az Önkéntes munka Magyaországon c. konferencia, mely összefoglalója itt olvasható.

 

A kutatás összefoglalója és az összegző táblázatok innen tölthetőek le.