Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk az alapítvány átlátható működésének. Ennek érdekében honlapunk Átláthatóság menüpontjában közzé tesszük a szervezet közhasznúsági jelentéseit, illetve egyéb átláthatósággal kapcsolatos dokumentumait. Az Önkéntes Központ Alapítvány az  Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületének tagja.

 

Az Önkéntes Központ Alapítvány működését és gazdálkodását 2 tagú Felügyelő Bizottság ellenőrzi. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik.A Felügyelő Bizottság évente beszámol tevékenységéről az alapítói jogok gyakorlójának. (Alapító Okirat 9.3 - 9.9 pont) 

 

ÁTLÁTHATÓSÁGGAL KAPCSOLATOS DOKUMENTUMOK

Az átláthatóság jegyében az alábbiakban találja alapítványunk tevékenységének dokumentumait.

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) nyilvántartásában, a Civil Szervezetek Névjegyzékében ITT ellenőrizhetők az alapítványunkra vonatkozó adatok.

 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSEK 

STATISZTIKAI JELENTÉSEK

SZJA 1% FELHASZNÁLÁSÁNAK KÖZZÉ TÉTELE 

PANASZKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS BESZÁMOLÓ

KURATÓRIUMI ÜLÉSEK -MEGHÍVÓK, JEGYZŐKÖNYVEK 

ADOMÁNYGYŰJTÉSSEL KAPCSOLATOS BESZÁMOLÓK

ÉVES JELENTÉSEK IDŐSEK BARÁTAI PROGRAM

ÖKA külső menü