Az alacsony termékenységi ráta, valamint az egyre magasabb várható élettartam közvetlen következményeként a teljes népességen belül folyamatosan növekszik az idősek számaránya. Az idősödő lakosság problémája jelentős hatással van a modern Európára, s nagy kihívást jelent a gazdaság és az európai társadalmak szociális ellátórendszerei számára. Az idős emberek arányának növekedése felértékeli azokat a tevékenységeket, melyek az idős emberekben rejlő lehetőségek kiaknázását és azok társadalmi és civil aktivitások kereteibe való beépítését célozzák.

A társadalom elöregedéséből adódó kihívásokkal való szembenézés terén kulcsfontosságú az aktív idősödés, illetve annak lehetővé tétele, hogy az idősödő emberek továbbra is tevékeny részesei legyenek a társadalmi folyamatoknak. Az önkéntesség választ ad az idős emberek aktív társadalmi részvételét elősegítő erőforrásaik és lehetőségeik fejlesztésének igényére: nem-formális tanulási forma biztosít, mely fejleszti a készségeket és kulcskompetenciákat (kommunikáció, társadalmi és civil kompetenciák, a kezdeményezésre és vállalkozásra való hajlam, a tanulás tanulása).

A helyzet feltérképezése és szakmai, módszertani kérdések áttekintése mellett a projekt egyik fő célkitűzése volt az önkéntesség terjesztése az 50 éven felüli emberek körében. Ezt a partnerszervezetek nemzetközi együttműködésén keresztül értük el: ötletek, tudások, tapasztalatok és jó gyakorlatok cseréjén keresztül térképeztük fel az önkéntesség témáját.

Konkrét céljaink voltak:

  • a partnerországok önkéntességgel kapcsolatos alapvető szabályozásainak és statisztikai adatainak megismerése;
  • a partnerországok 50+ önkéntesség terén használt módszertanainak feltárása;
  • az 50 éven felüliek önkéntességét akadályozó tényezők megismerése;
  • az 50 éven felüli önkénteseket foglalkoztató intézmények attitűdjeinek vizsgálata;
  • az önkéntesség terjesztése a partnerországokban disszeminációs eseményeken, szórólapon és jó gyakorlatokat bemutató kiadványon keresztül.

Célcsoportunk sokszínű volt: a felnőttoktatásban aktív képzők, trénerek, coach-ok, önkéntes-koordinátorok, az önkéntesség és az aktív idősödés terén dolgozó projektvezetők és terepi szakemberek, valamint a résztvevő szervezetek tanácsadói és döntéshozói.

A 2016 októberétől 2018 márciusáig tartó projekt során lehetőségünk nyílt a partnerországok, illetve szervezetek (Lengyelország, Románia, Litvánia, Franciaország és Szlovákia) tapasztalatainak és jó gyakorlatainak megismerésére – részben leírások, részben a nemzetközi projekttalálkozók alkalmával megvalósult személyes látogatások révén.

Az együttműködés keretében a partnerek több, ingyenesen hozzáférhető szakmai anyagot fejlesztettek. A magyar nyelven hozzáférhető jó gyakorlat gyűjteményt, valamint a szenior önkéntesek bevonásával, felkészítésével és menedzsmentjével kapcsolatos ajánlásokat az érdeklődők honlapunkon is megtalálják. A magyarországi csapat munkájának különböző aspektusairól 2017 októberében rendeztünk szakmai tanácskozást, melyről Facebook oldalunkon számoltunk be.

A projekt angol nyelvű dokumentumai, valamint a partnerországok nyelvén elérhető anyagok a www.weactivevol.eu oldalon tekinthetők meg.

ÖKA külső menü